Τρίτη, 6 Ιανουαρίου 2015

Handy tools

When it comes to score the paper, sometimes the best tools are those that you have nearby. In my case, it's an old ball-point pen. I removed all ink residues from the plastic tube container and I have soaked the point-ball for a couple of days in a chloride and vinegar solution. With a help of a metal ruler, scoring the scales, it's really easy now 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου