Δευτέρα, 5 Ιανουαρίου 2015

Orchids

Taking a break from RyuJin I am trying to create some orchids for a new project that I have in mind. By studying Robert J. Lang's and Michael LaFosses's orchids, I came up to this design for a phalaenopsis orchid. I put some varnish now, let's wait and see if it will come out right


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου